07.06.2017

Semesterstängt 3.7 - 1.8

   Vi är på semester 3.7 - 1.8.

   Mottagningen öppnar igen 2.8.

   Trevlig sommar!

Kommunala tandvården har akutmottagning under sommaren.

Vasa stad: tel.06-3200245

Korsholm: tel.06-3277430

Vörå: tel.06-3852354

Under veckoslut och kvällar betjänar samjouren vid VCS. 

 

 

 

Gå till "Aktuellt"